SI sada Západočeské oblasti

20.1.2024

Od roku 2024 přebírá funkci hlavní SI sady Západočeské oblasti sada Komety Kralovice. Všechny informace, tzn. kalendář, obsah sady, kontakt, atd., jsou uvedeny na stránkách KRL

Sada LPM je stále k dispozici pro případné větší závody nebo závody mimo ZčO. Její půjčení řešte individuálně přes správce - vbohuslav@centrum.cz .

16.9.2021 Stručné pokyny k použití sady v SIAC režimu

Na základě zkušeností z plného provozu sady v SIAC režimu pár užitečných rad:

- krabička „SIAC Battery test“ slouží pro závodníky ke kontrole kapacity baterie v SIAC čipech, měla by tedy být umístěna někde na shromaždišti, aby si závodníci mohli zkontrolovat čip dřív, než vyrazí na start

- krabičky při předávání ponechávejte v SIAC režimu (stejně v něm jsou už všechny závody)

- krabičky po závodě vypínejte čipem „Service Off“ (šetří to baterky)

- u některých krabiček se nevynulovaly procenta spotřeby při výměně baterie; rozhodující o stavu baterie je proto napětí

> 3,2V = OK

mezi 3,0 ÷ 3,2V = použitelná, ale varujte správce

< 3,0V = nepoužívejte

- po závodě pošlete na adresu vbohuslav@centrum.cz:

o   předávací list; tj. sken nebo fotku nebo vyplněný word (čistý formulář je u sady nebo na webu https://www.lokomotivaplzen.cz/cs/si-sada)

o   podklady k vystavení faktury za použití SI (název, IČ, sídlo a částku k zaplacení),

o   log z programu Config+ (soubor xxx_protocol.csv - Z nabídky "File - Open log directory)

26.5.2021

Sada předána na první letošní závody do BSO. Další předávání podle kalendáře (MLA, NEK, ...). Kontroly jsou standardně v bezkontaktním režimu.

Předávací list zde: https://docs.google.com/document/d/1LE0dxQQuZglpAuXOwyHqwu1wBgFLHB9L7NFcXt9VBw8/edit?usp=sharing

29.3.2020

SI sada je připravena na novou sezónu. Protože zatím netušíme nikdo, kdy a zda vůbec sezóna začne, je sada zatím u mne. S prvním, kdo vyhraje pořádání, se spojím a domluvím na předání. Související dokumenty (kalendář, seznam ap.) je pod obvyklými odkazy.

Použití SIAC

Protože SIAC (bezkontaktní ražení) proniká do naší oblasti, dovolím si shrnout útržkovité informace do pár zásadních bodů k jeho použití.
 
1. Oblastní sada komplet umí bezkontaktní ražení v tzv. Beacon módu, tedy zaznamenává průběh kontrolou do vzdálenosti cca 50cm od krabičky. Před závodem je nutné krabičky do tohoto módu naprogramovat prostřednictvím SIConfig+. Místo režimu Control (CN) se volí Beacon Control (BC CN). Dobu běhu je nutné nastavit na celou dobu závodu, protože ražení bezkontaktním čipem neprodlužuje dobu zapnutí krabičky. Při roznosu je potřeba krabičky aktivovat oražením klasickým kontaktním čipem. Po závodě krabičky buď vypněte čipem "Service OFF" (úspora energie, čip je součástí sady) v případě, že druhý den bude sad opět použita v bezkontaktním režimu, nebo přeprogramujte zpět na standardní režim v případě, že sadu předáváte dál.
 
2. Závod s bezkontaktním ražením (SIAC):
- v prostoru shromaždiště musí být umístěna krabička SIAC Battery test (je součástí sady vč. držáku pro upevnění např. na plot); krabička kontroluje, jestli je baterie v SIAC čipu OK: normální pípaní=baterie OK, vyšší tón+vyšší intenzita=hraniční zóna, žádný tón=slabá baterie= běžný čip
- uspořádání startu: V prvním koridoru krab. CLEAR, ve druhém koridoru CHECK (zapíná u SIAC čipu rádiový přijímač), v posledním koridoru SIAC TEST (v sadě na toto zatím není speciálně určená krabička, lze na tento režim naprogramovat jakoukoliv krabičku). Na startovní čáře může být použita startovací kontrola START (buď kontaktním režimu nebo v bezkontaktním). 
- Cílová kontrola FINISH nebo BEACON FINISH vypíná rádiový přijímač v čipu - pro závodníka to znamená nutnost jejího oražení, pokud chce šetřit baterii ve svém čipu. V pokynech dostatečně jasně zdůrazněte, v jakém režimu je cílová kontrola, předejte následným dohadům a protestům. Z dosavadních zkušeností doporučuji mít cílové krabičky v klasickém kontaktním ražení (= kdo orazí dřív, vyhrává).
 
3. Závod s kontaktním ražením:
 - uspořádání startu: V prvním koridoru CLEAR, ve druhém koridoru CHECK (zapíná u SIAC čipu rádiový přijímač), v posledním koridoru SIAC OFF,  (vypíná rádiový přijímač v čipu = šetří závodníkům baterii, ale současně zajišťuje nemožnost bezkontaktního ražení, pokud některá z kontrol (byť omylem) je v BEACON módu);  v sadě na toto zatím není speciálně určená krabička, lze na tento režim naprogramovat jakoukoliv krabičku) 
 
4. Do protokolu ze závodu (mimo standardní informace) prosím uvést, zda byly krabičky použity v bezkontaktním modu. Jde o zmapování vlivu bezkontaktního ražení na životnost baterií. Doporučuje se při napětí baterie pod 3,0V krabičky v bezkontaktním režimu nepoužívat. Pokud na tokové krabičky narazíte, dejte mi vědět a dohodneme se na výměně baterií.
 
V případě zde nezmíněných nejasností se na mne neváhejte vrhnout :-)

20.3.2019

Opět jako každoročně byly aktualizovány všechny související dokumenty. Pokud se někdo nenajde v kalendáři závodů, ozvěte se.

Nově je v oblasti na zvážení pořadatele použití režimu SIAC - bezkontaktní ražení. Sada je pro to připravena, lze ji v tomto režimu použít. Při použití SIAC režimu je potřeba toto uvést do předávacího protokolu a do informace pro mne. Po letošním "zkušebním provozu" vyhodnotím, jak se SIAC režim projeví na kapacitě baterií. Nějaké oznámky a tipy k SIAC jsou např. zde. V případě nejasností či problémů jsem k dispozici.

V sadě je už od loňska krabička SIMaster. Tato slouží k synchronizaci času v krabičkách bez nutnosti připojení k počítači. Stačí v krabičce aktivovat režim "Time Master" pomocí čipu Service Off a poté pouze přikládat SIMaster přes feritový kolík na seřizovanou kabičku. Detaily např. na webu Sportidentu. Doporučuji používat. Při přebírání sady pozoruji, že málokdo čas seřizuje. Protože se za delší dobu krabičky docela rozcházejí, může kvůli tomu docházet ke zbytečným dohadům.

6.2.2018

Aktualizován kalendář na r. 2018. Pokud v něm nenajdete závody, na které budete chtít půjčit sadu, napište správci.

3.2.2017

Doplněn kalendář na r. 2017. Pokud v něm nenajdete závody, na které budete chtít půjčit sadu, napište správci.

Stránky