20.3.2019

Opět jako každoročně byly aktualizovány všechny související dokumenty. Pokud se někdo nenajde v kalendáři závodů, ozvěte se.

Nově je v oblasti na zvážení pořadatele použití režimu SIAC - bezkontaktní ražení. Sada je pro to připravena, lze ji v tomto režimu použít. Při použití SIAC režimu je potřeba toto uvést do předávacího protokolu a do informace pro mne. Po letošním "zkušebním provozu" vyhodnotím, jak se SIAC režim projeví na kapacitě baterií. Nějaké oznámky a tipy k SIAC jsou např. zde. V případě nejasností či problémů jsem k dispozici.

V sadě je už od loňska krabička SIMaster. Tato slouží k synchronizaci času v krabičkách bez nutnosti připojení k počítači. Stačí v krabičce aktivovat režim "Time Master" pomocí čipu Service Off a poté pouze přikládat SIMaster přes feritový kolík na seřizovanou kabičku. Detaily např. na webu Sportidentu. Doporučuji používat. Při přebírání sady pozoruji, že málokdo čas seřizuje. Protože se za delší dobu krabičky docela rozcházejí, může kvůli tomu docházet ke zbytečným dohadům.