Použití SIAC

Protože SIAC (bezkontaktní ražení) proniká do naší oblasti, dovolím si shrnout útržkovité informace do pár zásadních bodů k jeho použití.
 
1. Oblastní sada komplet umí bezkontaktní ražení v tzv. Beacon módu, tedy zaznamenává průběh kontrolou do vzdálenosti cca 50cm od krabičky. Před závodem je nutné krabičky do tohoto módu naprogramovat prostřednictvím SIConfig+. Místo režimu Control (CN) se volí Beacon Control (BC CN). Dobu běhu je nutné nastavit na celou dobu závodu, protože ražení bezkontaktním čipem neprodlužuje dobu zapnutí krabičky. Při roznosu je potřeba krabičky aktivovat oražením klasickým kontaktním čipem. Po závodě krabičky buď vypněte čipem "Service OFF" (úspora energie, čip je součástí sady) v případě, že druhý den bude sad opět použita v bezkontaktním režimu, nebo přeprogramujte zpět na standardní režim v případě, že sadu předáváte dál.
 
2. Závod s bezkontaktním ražením (SIAC):
- v prostoru shromaždiště musí být umístěna krabička SIAC Battery test (je součástí sady vč. držáku pro upevnění např. na plot); krabička kontroluje, jestli je baterie v SIAC čipu OK: normální pípaní=baterie OK, vyšší tón+vyšší intenzita=hraniční zóna, žádný tón=slabá baterie= běžný čip
- uspořádání startu: V prvním koridoru krab. CLEAR, ve druhém koridoru CHECK (zapíná u SIAC čipu rádiový přijímač), v posledním koridoru SIAC TEST (v sadě na toto zatím není speciálně určená krabička, lze na tento režim naprogramovat jakoukoliv krabičku). Na startovní čáře může být použita startovací kontrola START (buď kontaktním režimu nebo v bezkontaktním). 
- Cílová kontrola FINISH nebo BEACON FINISH vypíná rádiový přijímač v čipu - pro závodníka to znamená nutnost jejího oražení, pokud chce šetřit baterii ve svém čipu. V pokynech dostatečně jasně zdůrazněte, v jakém režimu je cílová kontrola, předejte následným dohadům a protestům. Z dosavadních zkušeností doporučuji mít cílové krabičky v klasickém kontaktním ražení (= kdo orazí dřív, vyhrává).
 
3. Závod s kontaktním ražením:
 - uspořádání startu: V prvním koridoru CLEAR, ve druhém koridoru CHECK (zapíná u SIAC čipu rádiový přijímač), v posledním koridoru SIAC OFF,  (vypíná rádiový přijímač v čipu = šetří závodníkům baterii, ale současně zajišťuje nemožnost bezkontaktního ražení, pokud některá z kontrol (byť omylem) je v BEACON módu);  v sadě na toto zatím není speciálně určená krabička, lze na tento režim naprogramovat jakoukoliv krabičku) 
 
4. Do protokolu ze závodu (mimo standardní informace) prosím uvést, zda byly krabičky použity v bezkontaktním modu. Jde o zmapování vlivu bezkontaktního ražení na životnost baterií. Doporučuje se při napětí baterie pod 3,0V krabičky v bezkontaktním režimu nepoužívat. Pokud na tokové krabičky narazíte, dejte mi vědět a dohodneme se na výměně baterií.
 
V případě zde nezmíněných nejasností se na mne neváhejte vrhnout :-)