Aktualizovány informace o trénincích

pro jaro 2023 v sekci Tréninky