Pokyny

POKYNY V PDF| ENGLISH version

Pokyny

3. + 4. závod Českého poháru štafet 2018

3. + 4. závod České ligy klubů 2018

1. + 3. závod Vyzývacího poháru žactva 2018

Přebor Západočeské oblasti štafet

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti štafet

veřejné závody

datum a centrum

26. a 27.5.2018, Třemošná - louka u sjezdu ze silnice I/27, GPS 49.840097N, 13.393417E

místo a čas prezentace

V Plzni, Částkova 817/58 - SPŠE pátek 18:00 - 22:00,

v centru sobota 8:00 - 9:00, neděle 8:00 - 9:00.

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!

předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích

Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB

V sobotu, podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB, v H21 120 minut a v H18, D21 105 minut.

Oba dny pro D12 a H12 70 minut.

vydávání startovních čísel, GPS, popisů

Čísla na prezentaci – viz plánek

GPS pouze v neděli.

Popisy kontrol jsou oba dny pouze na mapách.

vzdálenosti:

ubytování – parkoviště        do 15 km           

parkoviště – centrum         do 200 m (od autobusu cca 1 km)       

centrum – prezentace        0 m            

centrum – start         0 m           

centrum – cíl         0 m

popis terénu, možných nebezpečí

Zvlněný, většinou velmi dobře průběžný les s velkým množstvím terénních útvarů, vzniklých ať už těžbou (lomečky, jámy, kupky) či erozní činností (rýhy, rokle). Místy hustníkové pasáže či podmáčený terén. Střední hustota komunikací.

V lese je velké množství průseků. V mapě jsou kvůli přehlednosti zakresleny jen ty výrazné.

V lese se vyskytují špatně viditelné zbytky pletiva z oplocenek v různé výšce od země do cca 1 metru. Nebezpečí úrazu při zakopnutí. Na frekventovaných místech v blízkosti kontrol jsou zbytky pletiva označeny modrou páskou.

V okolí shromaždiště a v lese kolem vodních toků rostou bolševníky. Informace o rizicích při kontaktu s touto rostlinou je vyvěšena na shromaždišti.

 

mapa

    sobota    neděle

    Býkovna    Kvočna   

měřítko mapy    1:10 000    1:10 000

interval vrstevnic    5 m     5 m    

stáří mapy    květen 2018    květen 2018   

mapový klíč     ISOM 2017    ISOM 2017   

autoři    Aleš Hejna, Jan Potštejnský, Jiří Vištejn   

rozměry mapy    253 x 283 mm    236 x 309 mm

mapy jsou vytištěny na voděodolný materiál Pretex, tisk laser (Žaket)

zvláštní mapové symboly

jiný umělý objekt

plošinka

zakázané prostory

Při sobotním závodě v blízkosti kontroly č. 74 čerstvě osázená paseka. Zakázaný prostor vyznačen v mapě značkou č. 709 “Nepřístupná oblast” a v terénu červenobílou páskou. Zakázaný je též běh po silnici 1. třídy na západní hranici mapy (značka 711), v terénu neznačeno.

Respektování zakázaného prostoru bude hlídáno rozhodčím a porušení trestáno diskvalifikací.

závodní prostor

Veškerý les na sever a východ od shromaždiště – viz plánek

značení povinných úseků

úseky k mapovému startu - červenobílé fáborky/páska

úsek mezi sběrnou kontrolou a předávkou/cílem - červenobílé fáborky/páska

občerstvení při závodě

V cíli je voda a voda se šťávou.

Povinné úseky, divácké kontroly

Divácká kontrola umístěna v prostoru shromaždiště – viz plánek. Některé kategorie mají úsek od divácké kontroly do cíle pouze na 2 minuty! V tomto úseku trati jsou kontroly blízko u sebe. Je třeba pečlivě kontrolovat pořadí kontrol (viz příklad).

 

Předvedení ukázkové předávky

9:40-9:50

čas startu 00 a způsob startu

Po oba dny hromadný, starty jednotlivých kategorií:

10:00    H21

10:05    H18, D105, D165

10:10    D21, D14

10:15    D18, D12

10:20    H105, H165, D135, H12

10:25    H135, H14, MIX

 

Hromadný start neodstartovaných třetích úseků 12:15

parametry tratí:

sobota:

Kategorie    délka (km)     převýšení (m)        délka pytlíku (km)

D12        2.8        55            0.6

D14        3.5        100            0.8

D18        5.0        120            0.9

D21        5.6        125            0.6

D105        5.5        100            1.0

D135        4.6        100            1.0           

D165        3.6        90            0.9

H12        3.0        75            0.6

H14        4.1        100            0.8

H18        6.2        140            0.6

H21        7.2        155            1.0

H105        6.0        120            0.9

H135        5.2        90            0.9

H165        4.0        110            0.9

MIX        6.2 (5.0)    120            0.7

neděle:

Kategorie    délka (km)     převýšení (m)        délka pytlíku (km)

D12        2.9        80            0.9

D14        3.6        115            0.9           

D18        5.0        170            0.9

D21        6.0        200            1.2

D105        5.3        180            1.2

D135        4.2        145            1.1

D165        3.7        135            0.8

H12        3.2        85            0.7

H14        4.3        135            1.0

H18        6.5        225            0.9

H21        7.5        220            1.1

H105        6.0        225            1.1

H135        5.3        150            0.9

H165        4.6        155            1.1

MIX        5.9 (5.4)    165            1.3 (0.9)

V kategorii MIX je druhý úsek kratší (délka v závorce)

 

druh označování závodních průkazů

elektronický - SportIdent Air+ (SIAC)

Pro kategorie DH12 a DH14 je zakázáno použití SIAC čipů (z důvodu zamezení pocitu křivdy v žákovských kategoriích, sjednoceno se sobotním sprintem). Závodníkům v uvedených kategoriích s bezkontaktním čipem bude zapůjčen při prezentaci bezplatně klasický kontaktní čip. Bezkontaktní čip bude uložen po dobu závodů u pořadatele místo zálohy a vrácen po závodech při vrácení zapůjčeného čipu. Zapůjčený čip bude použit i pro odpolední závod sprintu.

Ražení cílové krabičky (i při předávce) je klasické kontaktní.

Na shromaždišti je na označeném místě umístěna krabička Battery check pro kontrolu kapacity baterií čipu.

SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč; půjčován je klasický kontaktní čip.

Mazání a kontrola čipů ve vyhrazeném prostoru na startu.

Vyčítání bezprostředně po doběhu v prostoru centra.

V případě nefunkční kontroly je nutno orazit kleštěmi do vyznačených políček na mapě

odevzdávání map v cíli

Mapy se odevzdávají oba dny ve vyhrazeném prostoru po předávce/doběhu. Vydávat se budou v neděli po hromadném startu třetích úseků.

vyvěšování předběžných výsledků

v centru

umývání

na vyznačeném místě v centru (lavory) – viz plánek

toalety

TOI-TOI v centru, část vyhrazena přednostně pro první úseky, prosíme o respektování.

první pomoc

v cíli

čas uzavření cíle

Sobota 14:20    Neděle 14:30

časový limit

Sobota 240 minut    Neděle 270 minut

vyhlášení vítězů

bezprostředně po doběhu štafet na stupních vítězů, cca 13:00. Budou oceněni první tři v každé kategorii, kategorie MIX nebude vyhlášena. V neděli bude navíc vyhlášen Vyzývací pohár (první tři oblasti). Oblastní přebory se nevyhlašují.

ubytování

Zajišťuje pořadatel odpoledního sprintu – VPM. Zákaz nocování na shromaždišti.

parkování

Auta v blízkosti centra dle pokynů pořadatele, autobusy na vyhrazeném místě (vzdálenost na shromaždiště cca 1km).

Upozornění:

Na shromaždiště se odbočuje ze silnice 1.třídy. Bude zde omezená rychlost, ale přesto dbejte zvýšené pozornosti! Stejně tak při výjezdu na silnici.

Cesta od autobusů bude značená. Platí přísný zákaz chůze po silnici 1. třídy.

občerstvení

V centru budou stánky s občerstvením. Upozornění: provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

předpokládané složení jury

  • Marek Cahel LCE8803
  • Petr Karvánek BOR6600
  • Jan Procházka PGP8407

funkcionáři závodu

ředitel závodu:     Miroslav Šilhavý
stavitelé tratí:     František Kolovský R1, Jiří Valeš R3

hlavní rozhodčí:     Jakub Šilhavý R1 (sobota), Václav Bohuslav R1 (neděle)

plánek shromaždiště

sobota:neděle:

 

prostor pro rozběhání:

 

příjezd autobusů:

 

detail výstupu z autobusu:

 

detail parkování autobusů: