Aktuality ze schůze 30. 11. 2023

Ze schůze konané 30.11.2023 vyplynuly tři důležité body:

  1. Změna výše členských příspěvků

Výbor rozhodl o navýšení členských příspěvků u dětí (do 18-ti let) a důchodců na 200 Kč a ostatní dospělí 500 Kč, viz směrnice č. 1.

Prosíme o provedení platby členských příspěvků samostatně na účet oddílu, do poznámky uveďte jména, za koho jsou příspěvky placeny. Důvodem je jednoznačné vykazování přijatých členských příspěvků.

  1. Naše účast na pořádání JWOC + O-Tour Plzeň

VPM spolu s ČSOS bude pořádat JWOC a doprovodný závod v Plzni. Přislíbili jsme jim pomoc s doprovodným závodem – kompletní zajištění startu a některé další činnosti. Podrobnosti zatím neznáme.

  1. Zimní tréninky

V průběhu letošní zimy jsou plánovány pouze tréninky, které najdete na odkazu v připomínkovníku.

Pokud byste měli čas a chuť postavte trénink, přidejte list v s jeho podrobnostmi a informujte Davida, Šimona nebo Kubu. Budou o něm informovat v příštím připomínkovníku.

Přejeme všem krásné Vánoční svátky a vše nej do nového roku

Jana B.