zahajovací schúze

Letošní první schůze bude ve čtvrtek 2.3. od 18:30 opět v salonku U Švejka.