Sprintové MČR Tábor

Vidím město Tábor,

v centru orienťácký zábor. 

Sprint se tu běží,

mistrovské kovy těží.

 

I kališník by byl paf,

jak labyrintem běží tenhle dav.

Levá, pravá zatáčka,

u krabičky otáčka.

Průchod nebo ulička,

nepřeběhni, je maličká!

 

Do parku seběhni,

schody vyběhni.

Náměstí oběhni, 

do překážky nevběhni.

Barča doslova letí,

touhle křivolakou spletí.

Stejně tak Terka, Jirka či Fanda,

a celá tahle lokoťácká banda.

A co naše Kačka?

Pro tu je to hračka.

Cílovou krabičku SIACem razí,

z jejího výsledku nás všechny mrazí,

má prostě repre formu,

nebo se jedná už o normu? 

V TV svítí šestý flek,

ta holka není žádný šnek!

 

Odpoledne lážo plážo u vody na oblázku,

večer na menší procházku.

A druhý den opět spousta snahy,

čekali nás nad Lužnicí svahy.

Seběh, traverz a pak do kopečku,

krátká udělala za víkendem pěknou tečku.

Tags: