55 let oddílu - od pamětnínků

55 let

oddílu orientačního běhu Lokomotiva Plzeň

 

S orientačními závody v TJ Lokomotiva začalo několik mladých v oddílu turistiky. Závodily tříčlenné hlídky na dvoubarevných vojenských mapách v měřítku 1:75 000. Kontroly byly obsazeny pořadateli, byl zákaz běhu. Od roku 1958 se na startu objevuje mládež a začíná se běhat.

V září 1961 byl v TJ Lokomotiva ustaven oddíl orientačního sportu odboru turistiky – vedoucí Miroslav Tázler, který byl také prvním trenérem. Oddíl měl 27 členů. Začíná se běhat na vojenských mapách v měřítku 1:50 000. Kontroly si závodníci do map zakreslovali sami podle předlohy. Mapy v cíli odevzdávali pořadatelům.

Kolem roku 1964 se objevily první „veřejné“ mapy v měřítku 1:25 000.  Z důvodu komplikací s pořizováním závodních map se proto často vytvářely fotokopie překreslených neveřejných map, ve kterých byly zakreslené kontroly (asi do roku 1967).

V těchto letech měl oddíl už více než 40 členů. Zúčastňoval se závodů po celém Československu. Závodníci vyjížeděli i na závody mezinárodní – do východního Německa, Maďarska i dalekého Bulharska. Cestovalo se vlakem za velice výhodných podmínek na takzvanou „soupisku“. TJ Lokomotiva byla tělovýchovná organizace železnice – tehdejších ČSD, proto poskytovala svým členům volné jízdenky k cestám na závody.

V roce 1974 vydal oddíl svoji první mapu „MYTĚ“ podle klíče IOF v měřítku 1:20 000. Potom následovaly další mapy lesů v okolí Plzně. Byla za tím spousta práce a času oddílových kartografů .

10.12.1975 se oddíl orientačního běhu plně osamostatnil od oddílu turistiky. Vedoucím byl v té době Pavel Smazal. Díky nadšeným mapařům – Václavovi Bohuslavovi a Václavovi Lembergerovi vznikly další tři mapy v měřítku 1:16 667 a v následujícím roce dvě maply v měřítku 1:15 000. Tvorba mapy v té době představovala nejdříve náročnou  práci v terénu, doma pak bylo nutné každou barvu, kterou mapa měla obsahovat, překreslit na samostatnou folii. V tiskárně (kterých bylo jen několik v republice) pak z nich udělali „soutisk“. Pořadatelé tratě závodů zakreslovali ručně a kontrolovali šablonkou. V té době byly popisy kontrol slovní, průchod kontrolou se označoval vpichy do legitimace pomocí kleští  s hroty.

V roce 1980 přechází do oddílu část lyžařského oddílu Škody Plzeň. Oddílem tak procházejí žáci a dorostenci, kteří dosahují úspěchů v oblastních i celorepublikových závodech a soutěžích. Je to také zásluhou trenérské práce Václava Forejta, Hany Říhové a Zdeňka Diviše. Nejúspěšnějšími odchovanci této z doby jsou Markéta Forejtová a pozdější reprezentant Tomáš Prokeš.

V roce 1981 pro zdokonalení měření času závodníků navrhli a zhotovili Hana Říhová s Václavem Bohuslavem bateriové startovací a cílové hodiny. Jiné oddíly tehdy měřily čas ještě pouze stopkami.

Vyhodnocování výsledků znamenalo ručně spočítat čas podle startovního průkazu, zkontrolovat pořadí a správnost vpichů z jednotlivých kontrol. Předběžný výsledek závodníka – útržek ze startovní legitimace pořadatelé vyvěsili v centru závodů. Následně museli výsledky doma přepsat na psacím stroji a písemný protokol rozeslat všem zúčastněným oddílům.

Pro nábor nových členů pořádá oddíl závody pro školy a širokou veřejnost „Do parku s mapou a buzolou“, „Pionýrská liga“, „Kufrování s Dominem“ a „Putování za vánočním stromkem“ na mapách plzeňských parků.

Členové oddílu se scházejí nejen na závodech, ale i na společenských akcích – na tradičních tanečních zábavách ve skvrňanské sokolovně.

Přibývá počet map – závodních (1:15 000) i náborových (1:5000). Do roku 1990 jich bylo vydáno celkem 28. Podíleli se na nich oddíloví mapaři a kartografové.

Na závody se jezdilo stále především vlakem na zvýhodněnou jízdenku. Do centra závodů zajišťovali od vlaku dopravu pořadatelé zvláštními autobusy. Na závody celostátní býval vypraven společný autobus se závodníky Slávie VŠ.

V domě dětí a mládeže na Borech pracoval kroužek orientačního běhu pro nejmladší děti. Vedla jej Hana Říhová a později Věra Bohuslavová. Z těchto dětí byl nejúspěšnější Kamil Arnošt.

V roce 1984 oddíl úspěšně uspořádal první národní žebříček „B“ na koupališti v Dýšině u Plzně s účastí cca 300 závodníků z celých Čech.

V roce 1990 vstoupila do oddílu rodina Volfových se skupinou žactva a mladšího dorostu. Jejich činnost byla pestrá – lyže, kola, přespolní běh, tábory a soustředění. Jako trenéři pracovali Hana Volfová a Aleš Richtr. Jejich nejúspěšnějšími odchovanci byli Martina Volfová a bratři Bouchalové. Olda Volf zajišťoval přihlášky na závody a finance oddílu.

Oddíl vedl kroniku, do které závodníci střídavě zapisovali svoje zážitky a postřehy ze všech závodů. Pro přípravu a tréninky byla využívaná klubovna a sklad v budově TJ Lokomotiva Plzeň v Úslavské ulici a přilehlá sportovní hala.

Oddíl každý rok pořádal dva až čtyři krajské závody, na které tvořil vlastní nové mapy. Tyto závody vždy patřily mezi nejlépe hodnocené v kraji. Závodníci oddílu se umísťovali na předních místech krajských žebříčků.

12. ledna 2004 odešel oddíl z TJ Lokomotiva Plzeň a vzniklo samostatné sdružení OK Lokomotiva Plzeň. Předsedou sdružení se stal Hynek Brom, který byl předsedou oddílu už od roku 1994.

Po odchodu z tělovýchovné jednoty muselo sdružení  opustit klubovnu a sklad materiálu. Činnost oddílu to nijak neovlivnilo. Stojany, lampiony a ostatní materiál pro pořádání závodů byl rozdělen mezi členy oddílu a skladován v jejich garážích a sklepech.

Postupně nastala obměna trenérů a oddíl dětí přebrali Jana a Míra Šilhavých.

Pravidelně se  zúčastňoval závodů v oblastním i národním žebříčku. Každoročně se konala o letních prázdninách oddílová soustředění pro žactvo a dorost a následně se závodilo na vícedenních závodech (Český ráj, Mšeno, Malá Fatra atd.). Soustředění se zúčastňovali i rodiče dětí a díky tomu fungovala výborná spolupráce s rodiči, z kterých se pak často stali i členové oddílu.

S přibývajícími členy stanovoval oddíl i vyšší cíle – pořádání závodů národních žebříčků OB. Ve spoluprací s jinými oblastními oddíly v roce 2009 se nám úspěšně podařila organizace našich dalších „Béčkových“ závodů v Lomničce u Plas, kterých se zúčastnilo 600 závodníků.

V roce 2013 uspořádal oddíl první „Áčkové“ závody u Horšovského Týna na mapě „Sedmihoří“  a v roce 2014 se konaly v tomto prostoru úspěšné letní třídenní závody.

Naši současní mladí závodníci – Barča a Kačka Šiková, František Kolovský a Jirka Valeš – navázali na své předchůdce a slaví úspěchy na mnohých závodech.

Pokračují další změny, oddíl mládeže úspěšně vede Ilona Kolovská  a zakládá se oddíl mladších žáků pod vedením Lucky Šilhavé.

Pro oddílem pořádané závody tvoří nové mapy nejen zkušení, ale už i mladí kartografové z řad závodníků oddílu. Mají  k dispozici lepší technické vybavení pro mapování v terénu i vlastní tvorbu map na počítači.Do roku 2014 vydal oddíl již 52 map pro závody.

Ve vedení oddílu se od jeho založení postupně vystřídali Pavel Smazal, Václav Bohuslav, Oldřich Volf a Hynek Brom.

Nástup nové generace trenérů, kartografů a závodníků je zárukou pro další pokračování oddílu orientačního běhu Lokomotivy Plzeň.